Nyhet: Automatisert fortolling med Auto-TVINN

Gjennom en ny integrasjon med Maritech-systemene for sjømat, kan du nå automatisere hele fortollingsprosessen (Auto-TVINN).

Stadig flere av de norske sjømateksportørene velger nå å ta hånd om fortollingen selv, og det har blitt enklere enn noen gang.

Sytalaust

– Vi opplever at mange nå ønsker å automatisere mest mulig, og ser at dette er et område der utviklingen har kommet så langt at det er både trygt, enkelt og kostnadseffektivt, forteller Frank Bergdal, Sales Manager Logistics i Maritech. Han har selv jobbet med logistikk i sjømatnæringen i flere år, og er spesialist på fortolling i salgsteamet vårt.

– Tilbakemeldingene vi får er svært positive, kundene forteller at dette er sytalaust, som vi sier på Sunnmøre – noe de nå bruker lite energi på i hverdagen. De beskriver det som at det bare virker. Og er det noe de lurer på, så får de kjapt hjelp fra oss. Vi har et sterkt fagmiljø internt innen fortolling, der Klas Larsson er spydspissen med snart 34 års erfaring. Jeg tør å påstå at han kan alt det er verdt å vite, smiler Frank.

Nå også med EU-fortolling

– Timpex CMS, som er systemet vårt for fortolling, har nå blitt enda sterkere med Auto-TVINN integrert mot Maritech Trading og Maritech Purchase & Sales. Samtidig som alt kan automatiseres, har du full kontroll på dine egne data og unngår at det oppstår feil senere i prosessen. Du vil også ha mulighet til å enkelt rette opp eventuelle feil underveis eller i ettertid, sier Frank.

Det er nå også mulighet for EU-fortolling i samme system i samarbeid med KGH og ECUS i Sverige. All nødvendig informasjon vil da komme på samme fraktbrev. Nødvendige dokument kan distribueres til alle involverte parter automatisk i sanntid.

Dette forenkler hverdagen til eksportørene. Ved å bruke data fra for eksempel Maritech Trading kan sjømatkundene enkelt selv utføre fortolling på egne forsendelser.

Frank Bergdal, Regional Sales Manager Logistics i Maritech.

– CMS kan brukes frittstående eller sammen med Maritech-programvare. Men man vil helt klart få størst effektivitet av å bruke disse systemene i en kombinasjon.

Tett samarbeid med Tollvesenet

Systemet blir utviklet i tett samarbeid med kundene og teamet er raske på å rette opp problemer og eventuelt finne bedre løsninger.

– Vi prøver også å være i forkant på nye regler og retningslinjer fra Tollvesenet og å gå ut med disse til våre kunder så raskt som mulig. Det kommer fortløpende endringer fra Tollvesenet som tollsystemet må tilrettelegges etter, og dette har vi alltid dialog med dem om, avslutter Bergdal.

Her kan du lese om hvordan Aalesundfisk opplever det å fortolle selv, noe de har gjort helt siden 2011.

Vil du vite mer?

Gi oss et vink, da vel! Vi vil gjerne høre fra deg.