En klippe takker for seg

Etter over 43 år i Maritech, takker Kjell Inge Farstad nå for seg. – Det har vært både utfordrende og spennende, og jeg føler jeg har bidratt med mye. Nå er tiden moden for gi seg, sier Kjell Inge. 

– Jeg husker godt da vi fikk de første PC’ene i 1985 med to diskettstasjoner. På denne tiden skjønte vi ikke hva vi kunne bruke disse til, sier Kjell Inge. Vi hadde mini-datamaskiner med to disker hver på 40 MB. Med den enorme kapasiteten dette utgjorde ble vi omtalt som det største datasenteret mellom Bergen og Trondheim. 

Sluttseddel og magnetkontokort

Kjell Inge forteller at interessen for IT meldte seg da han tok et grunnkurs i faget i militæret i 1974.  – Med bakgrunn i dette fullførte jeg i 1977 EDB (elektronisk databehandling) og økonomi på det som på den tiden het Distriktshøyskolen i Molde . På samme tid søkte Averøy Dataservice (som etter hvert ble Maritech) etter programmerere. På denne tiden var EDB nytt og spennende og ble mye omtalt.

– I starten utviklet vi først en sluttseddel for Norges Råfisklag. Det ble skrevet en bryggeseddel ved hver levering og en sluttseddel pr. uke (sum alle bryggesedler). Systemet var laget for kontorcomputere og magnetkontokort. Diskett var på det tidspunket et ukjent lagringsmedium.

Det første systemet Kjell Inge utviklet var lott og hyreavregning for fiskebåter, som er et lønnsystem. Dette var et samarbeid med et regnskapskontor på Sunnmøre. Han hadde jobbet på fiskebåter om sommeren, og kjente godt til hvordan avlønningen til fiskerne fungerte.

Både Sluttseddel og lott-/hyreavregning ble en viktig døråpner for å samarbeidet med fiskeindustrien. De første 15 årene i Maritech jobbet han som programmerer. Deretter ble han kundeansvarlig og jobbet med utvikling og implementering av regnskap, lønn, fakturering, sluttseddel og trading i tillegg til lott- og hyreavregningen.

Skjermløse PC-er og lyssignal

I 1978 hadde ikke kontorcomputere skjerm slik vi kjenner de i dag. I stedet var det seks lamper som lyste i ulike kombinasjoner som fortalte hvor du var i programmet. For eksempel; dersom lampe  1,3 og 4 lyste, kunne man oppgi bilagsnr. Lyste lampe 1,3 6, kunne man oppgi bilagsdato osv. I 1978 kom linjedisplay som kunne vise 1 linje på 32 tegn. Da kom vi inn i en ny verden når det gjaldt brukergrensesnitt.

I de første årene foregikk programvareutviklingen i Oslo. Det ble derfor mange turer til Oslo da programmeringen ikke kunne utføres på Averøy. I tillegg ble det mange kundebesøk og han har vært på de fleste fiskebedrifter mellom Kristiansand og Kirkenes. Over 200 turer til Nord-Norge/Finnmark.

De var også tidlig ute med å utvikle program for oppdrettsnæringa, og Kjell Inge var blant annet på Island, Grindavik og installerte MT-Oppdrett på et landbasert oppdrettsanlegg.
 

80-tallets opp- og nedturer

På 1980-tallet var det svært stor aktivitet i Maritech.

– Vi fikk agentur på Marel-vekter som ble produsert på Island. Vi bygde også eget landbasert oppdrettsanlegg for oppdrett av laks, piggvar og kveite og en forskningsstasjon med laboratorium og overvåkning av fisk. Denne er fortsatt i drift. Vi etablerte kontor i Washington og bygde et halvferdig oppdrettsanlegg på land like ved Seattle. Vi satset til og med på programvare for kjøttindustrien en periode, sier Kjell Inge.

I 1987 gikk Maritech konkurs på grunn av manglende finanisering. Det ble for mange ressurskrevende oppgaver og vi måtte starte på nytt. 

– Vi tok kontakt med en sentral kunde av oss, et fabrikktråler-rederi på Sunnmøre, med forespørsel om å bistå økonomisk for å kjøpe ut «data-delen» av boet. 03.07.1987 ble Maritech Systems AS stiftet med 13 ansatte.

De første programmene som ble utviklet var MT-programmene (MT-Regn, MT-Lønn, MT-Fakt, MT-Sluttseddel, MT-Lax, MT-lott- og hyreavregning osv.) Denne generasjonen av programvaren ble utviklet i perioden  1985-93. Den neste generasjonen av programvare var Anabas-programmene som ble utviklet i perioden 1993-1999. Høsten 1999 så Windows-versjonen av Maritech-programmene dagens lys, Maritech Regnskap, Maritech Lønn, Maritech OLFI, Maritech Sluttseddel, Maritech Packing, Maritech Trading osv.

På oppdrag med Kripos

Kjell Inge har jobbet mye med tradingen de siste 20-25 årene og har implementert trading hos stort sett alle de store fiskeeksportørene innen laks, hvitfisk, skalldyr og pelagisk. Ca. 500 Maritech Trading-installsjoner er blitt utført i denne perioden.

– Da vi startet med trading eksisterte det ikke noe godt fagsystem for kjøp og salg av fisk. Mange som brukte trading hadde fokus på lager, kalkyle, dekningbidrag og integrasjon til pakkesystem. I utviklingen av tradingen var det i starten mye prøving og feiling.

– Jeg har også hatt mange spesielle oppdrag i løpet av min tid i Maritech, sier Kjell Inge. Det mest spesielle må være da Kripos tok kontakt med forespørsel om jeg kunne bistå i en sak. Jeg ble forespurt om jeg kunne være med på et uanmeldt bedriftsbesøk for å sjekke noen pc’er. Vi var godt bemannet da vi dro, politi, etterforskere og 2 livvakter. Jeg tenker ofte på denne episoden da vi kom uanmeldt og banket på døren med ransakelsesordre. Det ble diskusjoner da den ene av de uniformerte politimennene ikke kunne dokumentere hvem han var, han hadde glemt id-kortet sitt. Han måtte derfor vente utenfor, mens jeg fikk komme inn uten ytterligere spørsmål.

– En annen hendelse jeg husker godt var en som skulle kjøpe nytt lønnssystem. Han hadde regnskap på PC’en og en skriver fra før. Jeg insisterte på at det nye lønnssystemet kunne installeres på samme pc som regnskapet. Dette var uaktuelt da han mente at programmene kunne blande seg sammen. Det ble derfor solgt 1 stk pc og 1 stk printer sammen med lønnssystemene. De 2 pc’ene kunne heller ikke dele skriver.

Husbygging i Chile


Kjell Inge fikk også være med på et byggeprosjekt hvor det skulle bygges hus til nødstilte familier i Chile. AKVA Group, tidligere eier av Maritech, hadde et avdelingskontor i Puerto Montt, og de ønsket å gi noe tilbake til lokalbefolkningen. Han beskriver dette som en opplevelsesrik tur og en spennende erfaring.

– Vi har bygd programvare, lagt stein på stein og ser at bedriftene har hatt nytte av systemene vi har utviklet. Vi har vært og er en software-leverandør til en bransje som har vært villig til å investere og utnytte løsningene våre. Jeg er svært stolt av det vi har fått til i Maritech.

Kjell Inge er gift med Janne og de har tilsammen 4 barn og 6 barnebarn (snart 7) fra 0 – 18 år. Nå sier han det er på tide å logge av og gi stafettpinnen videre. Han ser fram til å tilbringe mer tid sammen med barn og barnebarn, og mange turer til hytta på Oppdal.

Kjell Inge takker for seg og ønsker alle sammen lykke til videre. Vi takker for en enorm innsats, utallige milepæler og mange flotte opplevelser sammen!