Innovasjon gjennom samarbeid

I ti år har vårt logistikkteam hatt gleden av et tett samspill med SR Group, preget av gjensidig læring og høy grad av innovasjon.

SR Group er en ledende tilbyder av tjenester innen transport og logistikk, og dekker hele Norge samt et stort internasjonalt marked. De begynte å bruke Timpex CMS tilbake i 2004 og valgte Timpex som hovedpartner innen logistikk-programvare i 2010. Timpex ble oppkjøpt av Maritech høsten 2019, og er i dag integrert i Maritech.

– SR Group er et av selskapene som utnytter systemene våre på en best mulig måte. Vi er veldig glade for at vi har denne typen kunder om bord. Kunder som stiller høye krav og pusher oss til å tenke innovativt. Det er også svært tilfredsstillende å se at vi klarer å oppfylle disse kravene, sier Ove Gjelstenli, Sales Director Logistics i Maritech.

Sparringspartnere

– Vår viktigste styrke er inngående kompetanse i transportbransjen og nærhet til bransjen. Teamet vårt kjenner utfordringene SR Group står overfor. De bruker oss som sparringspartnere, og det er gjennom dialog og samhandling de gode løsningene dukker opp.

Assistant CEO / IT & Procurement i SR Group, Roy Kristensen, setter også pris på det tette samarbeidet med Maritech.

– Maritechs logistikkteam med kompetente og kreative utviklere har bidratt til å skape løsninger vi er stolte av. Maritech har vært en god partner gjennom vår vekst, og sammen har vi utviklet løsninger som effektiviserer prosessene våre.

– Timpex TMS og CMS håndterer all operativ virksomhet i alle våre seks operatørselskaper innen transport og fortolling. Løsningene gir presis informasjon til våre kunder og leverandører, sier Kristensen. – Systemene håndterer også fakturering, avregning og kostnadskontroll.

Utviklet Connect sammen

Det var faktisk SR Group og deres partner Subsea Seven som utviklet Connect-produktet til Timpex fra start. Timpex Connect er et skybasert bookingsystem som forenkler informasjonsflyten mellom kjøper og selger av transport og logistikk. 

– SR Group har alltid vært tidlig ute og har spilt en viktig rolle i utviklingen av Timpex Connect. Dette er et produkt som har bidratt til å differensiere dem i anbudsrunder og har tiltrukket seg nye kunder, sier Gjelstenli.

Spesielt inn mot olje- og oljeindustrien der det er strenge krav til deling av informasjon har Connect vært avgjørende for SR Group. Å kunne rapportere at du har levert, når du har levert og at du har vært på rett sted nå som du har levert, er veldig viktig i denne bransjen.

– SR Group har ekspandert gjennom flere oppkjøp de siste årene, og alle selskaper bruker Timpex-porteføljen. Vi tilpasser selvfølgelig løsningene til hvert enkelt selskap.

– Roy Kristensen og SR Group er fremoverlente, ivrige og noen som presser oss for å finne innovative og gode løsninger, sier Gjelstenli. – Det gjør oss enda bedre sammen.

Nysgjerrig?

Gi oss et vink!

Vi vil gjerne høre fra deg.