Dette er LINSiGHT IoT

LINSiGHT er vår skybaserte IoT-plattform som samler inn, systematiserer og gjør sensordata tilgjengelige, slik at du får bedre kontroll, lønnsomhet og beslutningsstøtte.

Hva kan LINSiGHT gjøre for meg?

I LINSiGHT får du full innsikt i hva som skjer hos deg eller din kunde akkurat nå, gjennom dataene som kommer inn fra ulike sensorer og eventuelt andre datakilder. Eksempler på sensorer kan være temperatursensorer, sensorer som måler vannivå og sensorer knyttet til utstyr i et produksjonslokale. Når disse dataene samles og visualiseres på samme skjerm kan du eksempelvis se og dokumentere historikk, analysere utvikling og feilkilder og få et langt bedre beslutningsgrunnlag når du skal planlegge framover. I tillegg får du varsling/alarm om uregelmessigheter og produksjons- og driftsproblemer, gjerne før det har blitt et problem.
Med LINSiGHT. kan du planlegge en trygg, smart og sikker drift.

Hvordan komme i gang?

Når du tar kontakt med oss, gjennomfører vi vanligvis et forprosjekt i tett dialog med deg, der vi gjør en analyse av hvilke data du bør vurdere å samle inn og overvåke, samt hvilke prosesser som kan effektiviseres. Vi ser også på hvilken nye muligheter som finnes.

Systemet er svært fleksibelt, og raskt å komme i gang med. Det kan skreddersys og tilpasses alle ønsker og behov. Man slipper som oftest utskiftninger i eksisterende maskinpark, da LINSiGHT i de fleste tilfeller kan kobles til eksisterende maskiner og utstyr. Gjennom bruk av verktøyene kan man bygge kompetanse internt og få full oversikt over alle prosesser.

Tjenester i LINSiGHT

Her finner du eksempler på noen av tjenestene vi tilbyr gjennom LINSiGHT-plattformen. Nysgjerrig? Gi oss et vink, så tar vi gjerne en prat om mulighetene som finnes, og hva som kan passe best for bedriften din.

CONNECT

Samler inn data og forbinder alle dine enheter. Systemet kan leveres redundant, med flere dataforbindelser. LINSiGHT.connect gir deg to-veis kommunikasjon, med mulighet for både innsikt og direkte styring av utstyr. All kommunikasjon skjer selvfølgelig over krypterte linjer, og alle data ligger lagret i datasentre i Norge.

ALARM

Er en varslingstjeneste som varsler deg før skaden har skjedd. LINSiGHT.alarm kan overvåke sensorer, maskiner og utstyr. LINSiGHT.alarm kan settes opp med varsel på SMS, e-post, ved oppringing eller i egen HTML-applikasjon. Alarmen gir seg ikke før noen i varslingssgruppen har kvittert for alarmen. Løsningen er like sikker som den er enkel og gir deg trygghet om at dine verdier, prosesser og utstyr er trygt ivaretatt.

HMI

Er det grafiske grensesnittet som presenterer dine data, visualiserer maskiner og gir deg raskt oversikt over statusen på ditt utstyr. LINSiGHT.hmi kan benyttes som et arbeidsverktøy for å endre verdier, styre- og kontrollere maskiner samt overvåke sensorer og maskiner. LINSiGHT.hmi kan være et verdifullt presentasjonsverktøy som gir deg den riktige informasjonen når du trenger den.

ANALYTICS

Er en avansert motor for å utnytte de dataene du har samlet inn. Gjennom analyse kan vi gi deg nyttig informasjon med høy presisjon. LINSiGHT.analytics blir dermed et viktig verktøy når beslutninger skal tas. Dataene som blir analysert kan presenteres i LINSiGHT.hmi eller i annet kompatibelt grensesnitt. LINSiGHT.analytics kan også sammenstille dataene dine med eksterne datakilder, og på den måten predikere og varsle om mulige utfall av endringer som skjer.

FORMS

Med LINSiGHT forms kan du supplere dine data med menneskelige data. Det betyr at en operatør av maskiner og utstyr kan supplere datainnhentingen ved hjelp av skjema som lagres rett i LINSiGHT. Dataene samles inn på lik linje som automatisk innhenting av data fra sensorer ol. Dataene kan presenteres direkte i LINSiGHT. eller brukes til videre analyse.

AR

LINSiGHT AR muliggjør en mer effektiv support, opplæring og dokumentering av arbeid på maskiner og utstyr. Gjennom en skybasert portal kan operatører av maskiner og utstyr kommunisere ved hjelp av ar med bilde, lyd og tekst. Tilgangen til kompetanse og dokumentasjon reduserer kostnader og tidsforbruk ved support og opplæring. Support kan gi operatøren nødvendig støtte og vil se det samme som operatøren gjennom live video og lyd. Samtidig kan dataene samles inn, loggføres og analyseres i ettertid.

Har du lyst til å vite mer? Gi oss et vink, så tar vi kontakt!

Ledende innen IoT

Fra LINSiGHT-plattformen ble utviklet har målet vært å være blant de ledende innen IoT-løsninger. Lillebakk er nå blitt en del av Maritech, og sammen satser vi stort på videre utvikling.

Les mer