Skapt for kjøp og salg av sjømat

Få full automatisering, sporbarhet og kontroll med DGS Purchase & Sales.

DGS Purchase & Sales er verdens ledende skyløsning for kjøp og salg av sjømat. Systemet er «best of breed» og skreddersydd for sjømatbransjen. Dette gjør at vi kan levere en løsning som passer virksomheten din bedre enn generiske ERP-systemer, og dessuten kan implementeres raskere og rimeligere da det vil være langt mindre behov for spesialtilpasninger.

For deg som er trader

Løsningen gir deg full kontroll over varelager, salgsvolum, marginer, kunder og leverandører. Full og verifiserbar sporbarhet fra hav til kunde sikrer compliance og dokumentasjon i samsvar med krav fra både kunder, myndigheter og sertifiseringsorganer. DGS Purchase & Sales automatiserer også en rekke prosesser, blant annet knyttet til import av data, fakturering og dokumentflyt – dette gir effektiv håndtering og færre manuelle feil.

Screenshot fa Maritech DGS Purchase and Sales

Nøkkelfunksjonalitet er bransjetilpassede varebeskrivelser, valgbare enheter for oppmåling og valuta, manuell inntasting og import fra pakking, verdi av varelager og marginovervåkning. Effektiv sporing og prising på enhetsnivå sikrer presis ordreflyt med hensyn til både tid og lønnsomhet.  

Løsningen gir deg også:

  • Salg med plukk av kasse/palle
  • Kjøp med sporing av varelager og kasse/palle
  • Inventory Dashboard for umiddelbar oversikt og beslutningsstøtte
  • Analytics-rapporter for innsikt i sanntids- og historiske data om priser, marginer, salgsvolum og trender
Illustration Maritech Analytics March 2020
Maritech DGS Analytics

For deg som er produsent

DGS Purchase & Sales gir deg full kontroll fra oppdrettsanlegg og pakkeri og helt frem til kunden. Du får innsikt i alle kostnadselementer for å kunne optimalisere prosessene i verdikjeden, og mottar automatisk data fra pakkeriet som gir full sporbarhet for alle varer. Løsningen lar deg også sikre best mulig salgspris gjennom analyseverktøy for markedsinnsikt og annen nøkkelinformasjon.

Gjennom DGS Purchase & Sales får du også tilgang på DGS Document Service. Dette er en løsning for dokumenthåndtering som gjør at aktører på ulike nivåer i verdikjeden enkelt kan sende, håndtere og samarbeide om dokumenter knyttet til leveranser av sjømat. Systemet lar deg opprette og vedlikeholde alle nødvendige dokumenter knyttet til leverandører, kunder, transportører og andre involverte; raskt, sikkert og uten behov for tilleggsprogramvare. Du kan legge til CV til din LOT, og automatisk knytte dokumentasjonen til alle relaterte salg.

DGS Document Service
Screenshot fra Maritech DGS Document Service

ATP, valuta og multi-company

Hver måned lanserer vi ny funksjonalitet, nå støtter løsningen blant annet også ATP, valutahåndtering og multi-company. Les mer om dette og flere nyheter som nå er klare eller like rundt hjørnet.

Nysgjerrig? Gi oss et vink! Vi vil gjerne snakke med deg.