Sjømat med en historie

Fullstendig og verifiserbar sporing gjennom hele verdikjeden.

En fullstendig og detaljert fiskehistorie kreves av både sjømatbedriftene og kjøperen.

Maritech sine løsninger gir deg fullstendig oversikt over fangst og beholdning til bruk i rapportering og sporing.

Vi gjør det mulig for deg å fortelle sjømatens historie.

Vi vil gjerne fortelle deg mer

Ta kontakt med vårt salgsteam