Få full kontroll med Maritech Eye

Allerede før fisken er sløyd kan du som er hvitfiskprodusent nå fastslå kvaliteten på fangsten du får inn. Hyperspektral kamerateknologi, 17 års forskning og komplekse algoritmer gjør det for første gang mulig å gjennomføre kvalitetsmåling på rund fisk i industriell hastighet.

Mandag 23. november 2020 kunne Maritech, Nofima og Norsk Elektro Optikk (NEO) i samarbeid med Lerøy Norway Seafoods og Lerøy Havfisk stolt lansere Maritech Eye – nyvinningen som kan komme til å revolusjonere norsk fiskeindustri.

Les mer om innovasjonsprosjektet og lanseringen her.

Et prima eksempel på hva som er mulig å få til når næringslivet og forskningsmiljøer samarbeider om innovasjon.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

Økt lønnsomhet og mindre svinn

Fisken scannes ved hjelp av lys og et hyperspektralt kamera, før vår programvare gir hver fisk en automatisk kvalitetsscore ut fra gitte kriterier. Informasjonen sendes så til graderen samt til vår LINSiGHT IoT-plattform for lagring og visualisering.

For deg som produsent, betyr dette at du til enhver til har full oversikt og dokumentasjon, og kan planlegge produksjonen optimalt. Du kan oppnå høyere pris for de aller beste råvarene, samtidig som du får en mer bærekraftig drift med redusert svinn. Løsningen er den eneste i verden i sitt slag, og gir deg derfor også et konkurransefortrinn i det internasjonale markedet – ingen av dine konkurrenter har per i dag samme mulighet til å dokumentere kvaliteten på hel hvit fisk. Og om du lurer på om dette kun er for de største produsentene, er svaret nei. Vi har i lang tid før lanseringen opplevd svært stor interesse i markedet, og estimerer at dette er noe de aller fleste brukene langs kysten vil ha på plass innen få år.

Nysgjerrig? Gi oss et vink, så tar vi kontakt.