Maritech Supply Chain

I tett samarbeid med Coast, Cermaq og DB Schenker har vi utviklet Maritech Supply Chain – våre helt nye verktøy som gjør at du nå endelig kan digitalisere sjømatlogistikken.

Sjømatlogistikk er ekstremsport. Et fagfelt som stiller skyhøye krav til presisjon, kompetanse og fleksibilitet, og som har en rekke x-faktorer man ikke rår over. Siden 2017 har Maritech (inkl. tidl. Timpex, som nå er en del av Maritech) jobbet med å digitalisere norsk sjømateksport, i et innovasjonsprosjekt sammen med Cermaq, Coast og DB Schenker. Høsten 2020 kunne vi stolt lansere Maritech Supply Chain i Norge. Løsningen er i dag også tilgjengelig for det internasjonale markedet.

Reduserte kostnader og risiko

I Maritech Supply Chain kobles eksportør med transportør for å samarbeide og utveksle data og dokumenter, slik at både planlegging, ledelse og sikkert samarbeid forbedres på tvers av forsyningskjeden. Alle parter får bedre datakvalitet, man reduserer sårbarhet, og arbeidsprosessene forenkles. Samtidig gir bedre kostnadskontroll og transportutnyttelse gevinster knyttet til både lønnsomhet og bærekraft.

For deg som er eksportør, gir løsningen eksempelvis enklere håndtering av fakturaer, tolldokumenter og pris; systemet støtter mottak av avregnede priser og administrasjon av korte tidsfrister og endringer. Dokumentutveksling skjer i sanntid mellom eksportør, transportør og tollbehandler. Mindre manuell punching reduserer følgefeil, og alle endringer er synlige og sporbare, noe som sikrer riktige data og enkel dokumentasjon.

Enklere håndtering av endringer

Færre manuelle prosesser og bedre samhandling gir samtidig viktige fordeler for deg som er transportør. Dokumenter relatert til forsendelsen blir gjort tilgjengelig for transportøren så snart de er opprettet, man oppnår reduksjon i ventetid gjennom hele verdikjeden, og ved hjelp av Track & Trace får man raskere oppdatering ved forsinkelser.

Maritech Supply Chain gir også et løft for terminalene, som får større forutsigbarhet, bedre oversikt over inngående og utgående varer og forsendelser, og mer effektiv håndtering av om-merking og koordinering av forsendelser. De nye verktøyene gjør det også mulig å håndtere plutselige endringer mer effektivt enn det har vært til nå.

Fremtidens sjømatlogistikk

Sjømatlogistikken er fortsatt ikke for pyser. Men det er mange som nå får en arbeidshverdag med lavere puls, mindre personavhengighet og redusert risiko for manuelle feil. Samtidig økes lønnsomheten i hele verdikjeden, prosessene optimaliseres, og vi bidrar til økt bærekraft.

Dét er fremtidens sjømatlogistikk.

Nysgjerrig?

Gi oss et vink! Vi vil gjerne snakke med deg og gi deg en demo.

Credit: Oclin