Med hoder og hjerter for logistikk

I mars 2020 ble Timpex en del av Maritech, og vi fikk et av Norges beste logistikk-team med oss på laget. Fra 1. januar 2021 har også EDI-Systems blitt en del av Maritech, og vi har med dette fått inn verdifull kompetanse innen tredjepartslogistikk.

Smart transportstyring for bil, båt og fly

Timpex TMS er en komplett løsning for styring, administrasjon og gjennomføring av transport og frakt.

Les mer

Enkel informasjonsflyt og full kontroll

Timpex Connect er et skybasert bookingsystem som forenkler informasjonsflyten mellom kjøper og selger av transport og logistikk.

Les mer

Hjernen bak fortollingsløsningen

Få kan mer om programvare for fortolling enn vår egen Klas Larsson, som i 33 år har ledet utviklingen av Timpex CMS.

Les mer

Effektiv fortolling med Timpex CMS

Timpex CMS er skreddersydd for deg som er importør, eksportør, speditør eller produsent. 

Les mer

Spesialister på tredjeparts-logistikk og fryselager

1. januar 2021 ble EDI-Systems en del av Maritech, og vi kan med dette tilby ledende løsninger for tredjepartslogistikk og lagerhotell.

Les mer

Innovasjon gjennom samarbeid

I ti år har vårt logistikkteam hatt gleden av et tett samspill med SR Group, preget av gjensidig læring og høy grad av innovasjon.

Les mer